Serviss / Mobilitātes garantija jeb palīdzība uz ceļa

Kas ir mobilitātes garantija un kam tā tiek sniegta?

Mobilitātes garantijabezmaksas palīdzība Volkswagen vadītājiem un pasažieriem gadījumos, ja ar automobili nav iespējams pārvietoties un nepieciešama tā transportēšana uz pilnvarotu Volkswagen servisa centru.

Automobilis tiek uzskatīts par pārvietoties nespējīgu, ja tehnisku bojājumu dēļ ar to nav iespējams patstāvīgi turpināt ceļu vai to nedrīkst darīt saskaņā ar automobiļa lietošanas instrukciju (piemēram, kad darbojas dzinējs un mērinstrumentu panelī deg lampiņa, kas signalizē par zemu motoreļļas spiedienu).

Mobilitātes garantiju Jūs iegūstat, saņemot savu jauno automobili. Tā ir spēkā līdz pirmajai tehniskajai apkopei. Pēc tehniskās apkopes veikšanas pilnvarotā Volkswagen servisa centrā mobilitātes garantija tiek automātiski atjaunota, apliecinot to ar attiecīgu ierakstu servisa grāmatiņā.

Ja regulāri tiek veiktas servisa plānā paredzētās apkopes, mobilitātes garantija būs spēkā visu automobiļa ekspluatācijas laiku.

Pirms sazināties ar Volkswagen tehniskās palīdzības dienestu, sagatavojiet šādu informāciju par Jūsu auto:

 • automašīnas modelis;
 • automašīnas šasijas numurs;
 • automašīnas valsts reģistrācijas numurs;
 • automašīnas atrašanās vieta;
 • bojājuma apraksts;
 • informācija par pēdējo servisa apmeklējumu (rēķina datums vai ieraksts servisa grāmatiņā);
 • automašīnas faktiskais noskrējiens;
 • tālruņa numurs, pa kuru Jums var piezvanīt.

 

Mobilitātes garantijas programmas ietvaros sniegtie pakalpojumi:

 • palīdzība uz ceļa;
 • remontējamā transportlīdzekļa nogādāšana tuvākajā pilnvarotajā Volkswagen servisa centrā.

 

Ja automobilis tiek transportēts uz servisa centru, papildus var tikt sniegts kāds no šādiem pakalpojumiem:

 • maiņas auto – bojātā transportlīdzekļa, ar kuru nav iespējams piedalīties satiksmē, remonta gadījumā (līdz 3 dienām, bez nobraukuma ierobežojuma);
 • nogādāšana līdz galamērķim/mājām (taksometrs, autobuss, vilciens u.c.);
 • izmitināšana viesnīcā bojātā transportlīdzekļa remonta gadījumā, ja remontu nav iespējams pabeigt tajā pašā dienā (1 nakts).

Ko darīt, ja transportlīdzeklis nevar patstāvīgi pārvietoties?

Šādos gadījumos lūdzam zvanīt uz diennakts tālruņa numuriem:

 • Latvijā: 80007003
 • Atrodoties ārpus Latvijas: +371 67514349

 


 

Aizsardzība un palīdzība 24/7

 • Bez maksas jaunu transportlīdzekļu īpašniekiem
  Iegādājoties jaunu Volkswagen automobili, mobilitātes garantija tiek piešķirta automātiski. 
   
 • Pagarinājums pēc apkopes
  Mobilitātes garantija tiek piemērota automātiski līdz pirmajai apkopei un tiek pagarināta, ja apkope tiek veikta atkārtoti pie Volkswagen partnera.
   
 • Var izmantot arī lietotiem transportlīdzekļiem
  Mobilitātes garantiju var atkārtoti aktivizēt jebkurā laikā – pat tad, ja iepriekšējais transportlīdzekļa īpašnieks nav ievērojis noteiktos apkopes intervālus.
   
 • Praktiski visur Eiropā
  Mobilitātes garantija ir izmantojama visā Rietumeiropā un arī daudzās Austrumeiropas valstīs.

 


 

Detalizēts pakalpojumu apraksts

1. Palīdzība uz ceļa

1.1. Palīdzība uz ceļa nelielu remontu nepieciešamības gadījumā.

Volkswagen tehniskās palīdzības dienests iespēju robežās novērsīs bojājumus uz vietas. Visus izdevumus, kas saistīti ar tehniskās palīdzības automobiļu nokļūšanu līdz notikuma vietai un atpakaļ, mazas vērtības remonta materiālu (piemēram, drošinātāju) izmantošanu sedz Mobilitātes garantijas ietvaros.

1.2. Citi palīdzības veidi uz ceļa nelielu problēmu gadījumos.

Ja ar automobili nevar braukt šādu iemeslu dēļ:

 • akumulatora darbības traucējums,
 • sabojāta riepa, tad palīdzība uz ceļa mobilitātes garantijas programmas ietvaros tiek sniegta bez maksas. Ja ir nepieciešama detaļu nomaiņa, tad par riepu vai akumulatoru maksā klients, ja vien nepastāv citi nosacījumi (automobiļa apdrošināšana, garantija utt.). Ja bojājumu nevar novērst uz vietas, tiek nodrošināta automobiļa nogādāšana tuvākajā Volkswagen servisa centrā. Citi pakalpojumi (piemēram, transportēšana, maiņas auto) netiek sniegti.

2. Transportēšana

Ja automobilis, uz kuru attiecas mobilitātes garantija, vairs nevar piedalīties satiksmē tā bojājuma dēļ un 1. punktā aprakstītā palīdzība uz ceļa nedod vēlamos rezultātus vai ir neiespējama, tad saskaņā ar mobilitātes garantiju automobilis tiek transportēts līdz tuvākajam Volkswagen servisa centram.

3. Citi pakalpojumi

3.1. Maiņas auto

Ja ar automobili, uz kuru attiecas mobilitātes garantija, vairs nevar piedalīties satiksmē tā bojājuma dēļ un 1. punktā aprakstītā palīdzība uz ceļa nedod vēlamos rezultātus, bet servisa centrā, uz kuru automobilis ir nogādāts, remontu nav iespējams veikt nekavējoties, mobilitātes pakalpojumu sniedzējs klientam var nodrošināt maiņas auto.

Maiņas auto mobilitātes garantijas ietvaros tiek nodrošināts ne ilgāk par 3 dienām bez nobraukuma ierobežojuma.

Šis mobilitātes garantijas pakalpojums netiek sniegts, ja klients ir izvēlējies 3.2. punktā norādīto pakalpojumu (nogādāšana līdz galamērķim/mājām) vai 3.3. punktā norādīto pakalpojumu (izmitināšana viesnīcā).

Ja pakalpojumu saņēmējs ar maiņas auto vēlas šķērsot valsts robežu, viņam ir jākonsultējas ar automobiļa īpašnieku, jo dažos gadījumos var būt spēkā dažādi ierobežojumi.

3.2. Nogādāšana līdz galamērķim vai mājām (taksometrs, autobuss, vilciens u.c.)

Ja ar automobili, uz kuru attiecas mobilitātes garantija, nevar piedalīties satiksmē tā bojājuma dēļ un servisa centrā, uz kuru automobilis nogādāts, remontu nav iespējams veikt nekavējoties, mobilitātes garantijas ietvaros tiek apmaksāta vilciena vai autobusa biļete autovadītājam un pasažieriem.

Šis pakalpojums nav pieejams, ja ir izvēlēts 3.1. punktā minētais pakalpojums (maiņas auto) vai 3.3. punktā minētais pakalpojums (izmitināšana viesnīcā).

3.3. Izmitināšana viesnīcā

Ja ar automobili, uz kuru attiecas mobilitātes garantija, vairs nevar piedalīties satiksmē tā bojājuma dēļ, savukārt, servisa centrā, uz kuru automobilis nogādāts, remontu nav iespējams veikt nekavējoties un šī iemesla dēļ autovadītājam un pasažieriem būs nepieciešams palikt attiecīgajā pilsētā, dīleris mobilitātes garantijas ietvaros autovadītājam un pasažieriem var apmaksāt 1 nakts uzturēšanos viesnīcā.

Šis pakalpojums nav pieejams, ja ir izvēlēts 3.1. punktā minētais pakalpojums (maiņas auto) vai 3.2. punktā minētais pakalpojums (nogādāšana līdz galamērķim/mājām).

4. Bojāta automobiļa transportēšana pēc ceļu satiksmes negadījuma

Ja automobilis ir bojāts ceļu satiksmes negadījumā, tiek nodrošināta tā transportēšana līdz automobiļa īpašnieka vai pilnvarotas personas norādītajam Volkswagen servisa centram.

Šis ir maksas pakalpojums, un tā izmaksas ir jāsedz automobiļa īpašniekam vai tā pilnvarotai personai. Papildu pakalpojumu izmaksas, kas radušās ceļu satiksmes negadījuma rezultātā, mobilitātes garantija nesedz.

 

 

Ja automobilis sabojājies ārzemēs

Ja problēmas ar automobili radušās ārzemēs, pēc iespējas ātrākai palīdzības saņemšanai zvaniet uz iepriekš norādīto tālruņa numuru un sniedziet visu minēto informāciju.

Volkswagen mobilitātes garantijas pakalpojumi pieejami šādās valstīs:

Anglija
Austrija
Baltkrievija
Beļģija
Bosnija un Hercegovina
Čehija
Dānija
Francija
Grieķija
Horvātija
Igaunija
Itālija
Īrija
Kanāriju salas
Latvija
Lielbritānija
Lietuva
Luksemburga
Maķedonija
Melnkalne
Nīderlande
Norvēģija
Polija
Portugāle
Rumānija
Serbija
Slovākija
Slovēnija
Somija
Spānija
Šveice
Ungārija
Vācija
Zviedrija

Mobilitātes garantijas programmas pakalpojumu saņemšanas nosacījumi

Garantija neattiecas uz bojājumiem, par kuru tiešu vai netiešu iemeslu kļuvusi nepareiza autovadītāja rīcība, piemēram, lietošanas instrukcijā sniegto norādījumu neievērošana.

Garantija nav spēkā arī gadījumos, kad bojājumi radušies ārēju faktoru rezultātā, piemēram, automobiļa zādzība vai cits apdrošināšanas gadījums.

 

Lai drošs un laimīgs turpmākais ceļš!